Ratkaisuilla terveitä ympäristöjä

OAJ teetti aikaisemmin ja sittemmin julkaisi tutkimuksen koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmasta. Tutkimuksen mukaan jopa kahdessa kolmasosassa kouluja, päiväkoteja ja oppilaitoksia ilmoitetaan esiintyvän sisäilmaongelmia. Pelkästään kosteusvaurioiden vuoksi korjaustarpeessa olevia kouluja ja päiväkoteja on noin 2 000. Tämä on todella suuri riski lastemme terveydelle. Luotan kaupunkimme ammattilaisiin, mutta haluan olla mukana kehittämässä sisäilmaongelmien ratkaisua poliittisten linjausten kautta.

Sisäilmaongelmat ja home ovat aito ongelma kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kohteissa. Nyt on toimittava. Koulujen ja päiväkotien terveysriskien arviointia tulee kehittää. Terveydenhuollon ja eri asiantuntijoiden roolia ja vastuuta on selkeytettävä. Myös työn tilaajan sekä korjaustöiden toteuttajien ja rakennusvalvojien vastuuta on lisättävä. Perustyöllä voimme vaikuttaa siihen, että asioita parannetaan.

Keskeistä on parantaa tiedonkulkua ja otettava huomioon myös oppilaat ja vanhemmat. Samaten on kehitettävä sekä uudis- että korjausrakentamisen suunnittelua ja rakennusvalvonnan laatua.

Mitä kokemuksia sinulla on sisäilmaongelmista?

[recaptcha]